Codzienność potrafi być przytłaczająca, a każdy człowiek doświadcza stresu i zmaga się z trudnymi emocjami. Świadome tego są członkinie koła naukowego Psyche i Logos ,które w ramach projektu „ŚwiadoMY” zorganizowały cykl spotkań mających na celu zwrócenie uwagi na świadomość zdrowia psychicznego.

Spotkania odbyły się w Studenckim Centrum Kultury, a wzięły w nich udział uczennice liceum nr V w Opolu. Warsztaty były podzielone na dwie części. Pierwsza polegała na bliższym poznaniu siebie i stworzeniu komfortowej atmosfery, a kolejna odnosiła się do pojęcia samoświadomości i jej szczegółów.

Stres i emocje, to pojęcia, które są podstawowymi w psychologii, a ponadto towarzyszą na co dzień w życiu młodej osoby. Studentkom zależało na przekazaniu licealistkom wiedzy praktycznej tak aby każda uczennica w momencie kryzysu, potrafiła sobie z nim poradzić. Atmosfera stworzona przez działaczki była bezpieczna i dała każdemu przestrzeń do otwartego dialogu.

Warsztaty na temat zdrowia psychicznego są potrzebne, integrują, dają szansę poznania siebie. Uczestniczki doceniły swobodną atmosferę i wiele aktywności, w których mogły uczestniczyć.

Publikacja – Oliwia Drewniak
Prowadzili – Jakub Stempowicz, Jakub Nowak, Karolina Czabanowska
Realizacja – Laura Raudzis, Romana Tachivka
Montaż – Dawid Bandrowski
Social Media – Romana Tachivka