16 listopada jest dniem szczególnie ważnym dla świata, ze względu na obecną sytuację  wielu państwach. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, a jego data a ma upamiętniać wydarzenia z 1995, w którym to roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.

Brak tolerancji przejawia się w każdym aspekcie życia człowieka, może to być niechęć do innych orientacji seksualnych, rasy, pochodzenia. Może przejawiać się w formie przemocy i aktów nienawiści skierowanych na niszczenie tego co inne, lub co nie mieści się w tzw. „normach”.

Hasła, które przede wszystkim powinny wybrzmiewać tego dnia to: równouprawnienie, równość, szacunek, otwartość, miłość i zrozumienie. W ramach celebracji dnia na całym świecie organizowane są koncerty, wykłady, akcje uliczne, flash moby, wystawy oraz wiele innych atrakcji, które przyciągają ludzi z różnych zakątków świata.

Marcin Czekaj przeprowadzając sondę uliczną zapytał studentów Uniwersytetu Opolskiego, czy są tolerancyjni oraz jak postrzegają tolerancję w swoim otoczeniu. Wszyscy ankietowani przyznali, że określają siebie jako osoby tolerancyjne, nieprzejawiające aktów nienawiści wobec innych. Wypowiedzieli się także odnoście tolerancji w społeczeństwie, która ich zdaniem ciągle się zwiększa.

Publikacja- Patrycja Machura
Prowadził- Marcin Czekaj
Realizacja- Jakub Koziarz
Montaż- Zofia Godlewska
Social media- Emilia Hakman