Wraz z Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich UO zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym poprzez system USOSweb – https://usosweb.uni.opole.pl/, dotyczącym oceny realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 👩‍💻👨‍💻
#StudenciUO #UniwersytetOpolski #UniOpole #samorzadUO #samorzadmovie