W dniu 16.11.2018 roku na Uniwersytecie Opolskim praktycy ze Służby Więziennej wraz z naukowcami podsumowali oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec  osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Operator: Bartłomiej Wilczek
Montaż: Bartłomiej Wilczek