fot. http://www.park.info.pl/dzien-tolerancji/

 

Minęło dwadzieścia sześć lat, odkąd Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwałą 51/95 z 12 grudnia 1995 roku, ustanowiło 16 listopada jako datę Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Powstał on z inicjatywy UNESCO, gdyż na świecie pogłębiały się zjawiska związane z nietolerancją, rasizmem oraz przemocą.

 

Celem tego święta jest nie tylko walka z nietolerancją, lecz również edukacja w temacie dyskryminacji, kształtowanie prawidłowych postaw tolerancji, szczególnie wśród młodzieży czy organizacja kampanii, w celu  uświadamiania obywateli o złych postawach społecznych, związanych np. z rasizmem.

 

16 listopada 1995 roku przyjęto również Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Według jej zapisów „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Jest to także:

  • respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
  • uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
  • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
  • docenianie rozmaitości kultur;
  • otwarcie na cudze myśli i filozofię;
  • ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
  • uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

 

Dzień ten to doskonała okazja, aby zapoznać się z problemem jakim jest brak tolerancji, tym bardziej, że coraz więcej państw cechuje się różnorodnością kulturową.

 

Oskar Michalik