Instytut Politologii UO znany jest z wielu ogólnoeuropejskich i międzynarodowych przedsięwzięć z zakresu spraw międzynarodowych i nie tylko.
W tym trudnym okresie, gdzie sytuacja polityczna zmusiła wielu obywateli Ukrainy do ucieczki, studenci oraz pracownicy wszystkich wydziałów naszej uczelni angażują się w pomoc, czego efektami są zbiórki, pomoc humanitarna czy psychologiczna. Warto tutaj wspomnieć o wsparciu ze strony administracyjnej.
W rozmowie z dziekanem Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej porozmawialiśmy o rozwiązaniach jakie instytut oferuje studentom oraz wykładowcom w potrzebie.