Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki to uczelniane miejsce spotkań umysłów ścisłych. Jeżeli tylko do nich się zaliczacie to z pewnością poczujecie się tam jak u siebie.

Na wydziale ważne są zajęcia praktyczne, w budynek wyposażony jest w laboratoria pozwalające na organizację takowych. Studenci spędzają tam wiele godzin i zdobywają wiedzę poprzez doświadczenia i eksperymenty.

Adepci wiedzy matematycznej z pewnością zauważą, że zajęcia jej dotyczące różnią się znacznie od tych w szkole średniej. Tam skupia się ona w dużej mierze na umiejętnościach rachunkowania, a na uczelni wyższej dowiedzą się, że matematyka jest praktycznie wszędzie wokół nas i wystarczy ją jedynie dostrzec.

Od pewnego czasu wydział oferuje dwa nowe kierunki, jakimi są Optyka Okularowa z elementami Optometrii i studia nauczycielskie z fizyki i matematyki. Absolwenci tych kierunków są obecnie bardzo potrzebni i z całą pewnością znajdą pracę po ukończeniu studiów. Po ukończeniu studiów matematycznych można zaś pracować w urzędach, bankach, firmach konsultingowych i wielu innych miejscach pracy.

Na wydziale działają również koła naukowe, w których studenci mogą się integrować i poszerzać swoją wiedzę. Można do nich dołączyć już podczas 1 roku studiów, a jednym z nich jest koło naukowe Sanus Oculus. Jego działalność skupia się na poszerzeniu przez studentów wiedzy na temat optometrii oraz okularystyki i popularyzowaniu wiedzy na ten temat. Swoje koło naukowe mają również pasjonaci matematyki, którzy we wspólnym gronie starają się rozwiązywać matematyczne problemy. Spotykają się oni czasem również z referatami naukowymi.

Publikacja- Adrian Kokot
Prowadziła- Karolina Czabanowska
Realizacja- Małgorzata Andrusyszyn, Daniel Socha
Montaż- Julia Pietkiewicz